Wstęp do biologii umysłu i zachowania

Wstęp do biologii umysłu i zachowania

Jednym z podstawowych celów fizjologii człowieka, jest utrzymanie homeostazy – stanu równowagi płynów komórkowych wewnętrznych i zewnętrznych1.
Homeostaza, na tzw. optymalnym poziomie ułatwia percepcję. Człowiek ma wtedy lepszą uwagę, pamięć, łatwiej podejmuje decyzje. W stanie homeostazy proces przemiany i wykorzystywania energii odbywa się efektywnie. Ciało człowieka jest odprężone, a na twarzy maluje się zadowolenie i pewność siebie.

Z punktu widzenia biologii człowieka, ważnym celem jest adaptacja do otoczenia zewnętrznego. Jednym z jej elementów jest umiejętność życia w społeczeństwie i współpraca z drugim człowiekiem.

Nie da się zrozumieć ludzkiego zachowania, bez zrozumienia jak działa mózg - organ, który zawiaduje naszymi relacjami ze światem zewnętrznym i naszym stanem homeostazy.
Nie jest możliwa poprawa nawyków, bez wiedzy o samym sobie.
Wreszcie niemożliwa staje się praca nad skuteczną komunikacją z drugim człowiekiem, jeśli ciągle popełniamy podstawowe błędy, które wynikają w dużej mierze z braku wiedzy o procesach zachodzących w umyśle.

Ta wiedza jest niczym właściwa mapa, która umożliwi znalezienie celu. Bez niej skazani jesteśmy na utratę czasu, chodzenie po omacku, błędy.

Warto poznać mechanizmy, które leżą u podstaw naszego zachowania, żeby móc spróbować zrozumieć inne osoby, a już bez wątpienia by umieć z nimi współpracować i wspólnie osiągać założone cele.

Copyright Monika Urbańska

1Kossslyn S.M.; Rosenberg R.S.; Psychologia, mózg, człowiek, świat, Wydanictwo Znak, Kraków 2006