Poznaj potęgę podświadomości

Świadomość i podświadomość to inaczej umysł obiektywny i subiektywny lub jaźń płytka i głęboka.

Świadomość - zależy od świata zewnętrznego. Pobiera informacje od pięciu zmysłów. Uczy się poprzez obserwację, doświadczenie, wychowanie. Jej główna umiejętność to logiczne myślenie.

Podświadomość, w odróżnieniu od świadomości nie jest zdana na pośrednictwo zmysłów. Postrzega świat bezpośrednio i bez refleksji – przez intuicję. Tutaj znajduje się siedlisko uczuć i magazyn pamięci.
Jedno z głównych zadań podświadomości to sterowanie funkcjami nawykowymi. Umiesz jeździć na rowerze, pływać, jeździć samochodem itd., ponieważ tak długo ćwiczyłeś, aż te umiejętności zapisały się w podświadomość. Teraz rządzą odruchy.
Podświadomość nie rozważa żadnych za i przeciw

Zatem, jeśli zasugerujesz jej coś obiektywnie niesłusznego, weźmie to za prawdę i prędzej czy później urzeczywistni to jako sytuację życiową, doświadczenie czy przeżycie.

Jak to działa od strony biologicznej?

System mózgowo-rdzeniowy to narząd nerwowy świadomości. System współczulny – podświadomości.

Nerwy w mózgu i kręgosłupie tworzą kanał, którym pięć zmysłów doprowadza doznania fizyczne do świadomości. Jednocześnie stanowią one narzędzie, dzięki któremu człowiek steruje ruchami ciała. Ośrodek tego systemu nerwowego znajduje się w mózgu.

Układ współczulny, na który ludzka wola nie ma wpływu, ma swój ośrodek w splocie zwojów nerwowych, zwanym splotem słonecznym czy jeszcze inaczej „mózgiem podświadomości”.

Oba te systemy mogą pracować i razem i osobno.

W bardzo dużym uproszczeniu relację między umysłem, a ciałem, można opisać następująco: myśl powzięta przez świadomość, wywołuje odpowiednie drganie w układzie mózgowo-rdzeniowym.
Drganie to powoduje podobny bodziec w podświadomym układzie nerwowym. Każda myśl, którą świadomość uzna za słuszną, jest przekazywana do centrali podświadomości, czyli do splotu słonecznego.
Tam następuje realizacja wyobrażenia pod postacią fizycznej reakcji, wydarzenia lub sytuacji życiowej.

Żeby przedstawić to w sposób jak najbardziej obrazowy, to posłużę się analogią statku. Wyobraź sobie, że świadomość pełni na nim rolę kapitana. Wyznacza kurs, wydaje rozkazy. Podświadomość wykonuje rozkazy, jakie pod postacią osądów i przekonań, przesyła jej świadomość.

Podświadomość nie sprawdza czy Twoje myśli są dobre czy złe. Nie dokonuje porównań, nie analizuje rzeczy w spójny sposób, nie rozpoznaje różnic. To zadania świadomości.
Podświadomość reaguje odpowiednio do tych myśli i wyobrażeń.

Jak więc poprawić jakość swojego życia?

Poświęć jak najwięcej chwil na rozwój swojej umysłowości i osobowości. Ma to dla jakości twojego życia ogromne znaczenie.

Słowo wypowiedziane w myślach jest niesłyszalne i niewidzialne, niemniej istnieje w rzeczywistości. Nieustannie budujesz z myśli i wyobrażeń domostwo swojego umysłu.

Zacznij myśleć pozytywnie i powtarzaj harmonijne myśli, aż podświadomość wpoi je sobie głęboko.

Jednocześnie pamiętaj o prawie odwrotnego skutku, które zdefiniował francuski psycholog Coue:

„Jeśli twoje pragnienie stoi w sprzeczności z wyobrażeniem, to ostatnie okaże się zawsze silniejsze”.

Kiedy nauczysz się kontrolować swoje myśli, zaczniesz decydować o kształcie swojego życia. Optymalny stan doświadczeń wewnętrznych to taki, w którym w świadomości panuje porządek1.

1Artykuł napisany na podstawie książek; J. Trelak, Psychologia menedżera, Difin, Warszawa, 1999 oraz Nęcka E., Sowa J.; Człowiek – umysł – maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji; Wydawnictwo ZNAK