Co determinuje poczucie naszej wartości?

Co determinuje poczucie naszej wartości?

Bez wątpienia implikują ją trzy główne obszary:

- Rozpoznanie własnej wartości – czyli uznanie dla tego, co się reprezentuje. To bardzo istotny czynnik w kształtowaniu wiary w siebie.

- Dodatnia samoocena - to osobista akceptacja samego siebie. Od razu należy podkreślić, że nie chodzi tu o fałszywe rozbudzanie własnego „ja”. Osoba, która chwali się i chełpi, źle pojmuje dobre mniemanie o sobie.

- Poszanowanie siebie – czyli świadomość, iż jesteśmy niepowtarzalnymi, wartościowymi jednostkami.

Te wszystkie trzy obszary są ściśle związane z samorozwojem i samoświadomością – czyli, przekładając to na język praktyczny - z ciężką pracą nad zmianą złych nawyków i zachowań i rozwojem swojej osobowości.

Zapytasz gdzie szukać przyczyn niskiego mniemania o sobie?

Wskażę trzy główne przyczyny, chociaż oczywiście może być ich znacznie więcej.

Należą do nich:

- Destrukcyjne poglądy, przeświadczenia, wartości, które przejęliśmy od swoich rodziców, opiekunów, rodzeństwa
- Pewien zbiór zachowań, nawyków, które wykształciliśmy w szkole, pod wpływem mylnych czy też fałszywie rozumianych poglądów nauczycieli, łatek i etykiet, które nam przypinano
- Kompleksy na tle urody, wyglądu zewnętrznego, głosu, wad wymowy

Jakie zachowania charakteryzują osoby o niskim poczuciu wartości?

- Obwinianie i narzekanie – szukanie winnych na zewnątrz nie w sobie
- Wytykanie błędów – udowadnianie innym, iż są w błędzie. Nieodparta potrzeba zmieniania, poprawiania innych ludzi, ich postaw, zachowania
- Zwracanie na siebie uwagi – wyzywający sposób bycia, głośne zachowanie, jadowity śmiech
- Brak bliskich przyjaciół
- Odwlekanie problemów – zagłębianie się w detale, żeby tylko nie podejmować decyzji, szukanie usprawiedliwienia

Jeśli masz kłopoty z poczuciem wiary w samego siebie, to najprawdopodobniej masz problem z samoświadomością

Stopień, w jakim jesteśmy świadomi samych siebie, decyduje o naszych nastrojach, nastawieniach, reakcjach emocjonalnych, uprzedzeniach, przyzwyczajeniach, pragnieniach, obawach, lękach, aspiracjach i celach.

Samoświadomość decyduje o naszym poczuciu wartości

Jeśli nasz umysł zaakceptował fałszywe poglądy, wartości, przeświadczenia na temat nas samych i innych ludzi, to nasza samoświadomość jest błędna. Zaś nasze zachowania i schematy postępowania są do tego dopasowane.

Jak to zmienić – dowiedz się więcej z kolejnych artykułów.1

1Copyright Monika Urbańska