Relacje międzyludzkie - współpraca

Współpraca to rodzaj interakcji, pomiędzy co najmniej dwoma osobami, która doprowadzić ma do realizacji wyznaczonych celów.
W teorii wydaje się to proste, w praktyce jest niezwykle trudne do osiągnięcia.
Człowiek wchodząc w relacje z drugim człowiekiem, niejednokrotnie narażony jest na lekceważenie, rozczarowanie, akty agresji.
To doprowadza do wybuchu negatywnych emocji, które skutecznie oddalają, a czasami nawet niweczą wszelkie plany i jakiekolwiek wspólne działania.

Przeciwwagą są ludzie, którzy epatują ciepłem, roztaczają wokół siebie przyjemną atmosferę, mają dużo życzliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka.
Gdyby przyszło nam odpowiedzieć na pytanie, z kim chcemy współpracować, czy z osobą wrogo nastawianą, arogancką, która dezawuuje naszą prace i nieustannie nas krytykuje, czy z osobą pogodną, życzliwą, która z uwagą słucha tego, co mamy do powiedzenia, to bez wątpienia wybierzemy osobę życzliwą.

Skoro wydaje się to tak oczywiste, to dlaczego, podczas wielu prób nawiązania współpracy, ludzie najpierw spuszczają na siebie „mgłę wrogości”, atakują się wzajemnie, wytykają błędy, dezawuują swoje osiągnięcia?

Czy kluczem do odpowiedzi jest niewiedza i brak umiejętności?1

Poszukajmy odpowiedzi w kolejnych artykułach.

1Copyright Monika Urbańska