Książki, które warto przeczytać:

Ackerman Diane: Alchemia umysłu; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza

Aronson E., G. Wieczorkowska: Kontrola naszych myśli i uczuć; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza

Berne Eric: W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN

Cialdini Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Collins James C.: Od dobrego do wielkiego. Siedem czynników przetrwania i zwycięstwa firm; Jacek Santorski & CoAgencja Wydawnicza

Collins James C., Jerry I. Porras: Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm. Jacek Santorski & CoAgencja Wydawnicza

Covey Stephen R.: 7 nawyków skutecznego działania; Dom Wydawniczy REBIS

Covey Stephen R.: 8 nawyk; Dom Wydawniczy REBIS

Red. Czapiński Janusz: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka; Wydawnictwo Naukowe PWN

Csikszentmihalyi Mihaly: Przepływ; Moderator

Damasio Antonio: W poszukiwani Spinozy; Dom Wydawniczy REBIS

Damasio Antonio: Tajemnica Świadomości. Ciało i emocje współtworzą Świadomość; Dom Wydawniczy REBIS

Damasio Antonio: Błąd Kartezjusza; Dom Wydawniczy REBIS

Ekman Paul, Davidson Richard: Natura emocji. Podstawowe zagadnienia; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Ekman Paul: Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie; Wydawnictwo Naukowe PWN

Fromm Erich.: Mieć czy być?; Dom Wydawniczy REBIS

Goleman Daniel: Inteligencja emocjonalna; Media i Rodzina

Goleman Daniel: Inteligencja społeczna. Nowa nauka o stosunkach międzyludzkich; Rebis, Dom Wydawniczy Sp. z o.o.

Goleman Daniel: Emocje destrukcyjne; Rebis, Dom Wydawniczy Sp. z o.o.

Laszczak Mirosław: Patologie w organizacji Mechanizmy powstawania, zwalczania, zapobiegania; Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu

Murphy Joseph: Potęga podświadomości; Świat Książki

McKay Matthew, Fanning Patrick, Davis Martha: Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca, Rodzina, Zabawa; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nettle D.: Szczęście, sposobem naukowym wyłożone; Prószyński i S-ka

Nęcka Edward., Sowa J.: Człowiek – umysł – maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji; Wydawnictwo ZNAK

Oatley K., Jenkins J.M.: Zrozumieć emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN

Rybak Mirosława: Kapitał ludzki, a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext

Tracy Brian: Myśl inaczej - zmień swoje życie

Zimbardo Philip: Psychologia i życie; Wydawnictwo Naukowe PWN